JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

Knowledge


ข้อมูลการใช้ยางมะตอย
ยางมะตอยจะถูกใช้งานในงานก่อสร้างหรือ ซ่อมแซมถนนหรือทางเดินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะใช้ งานโดยการเทราดหรือผสมกับวัสดุรวมพวกหิน ต่างๆในชั้นของผิวทางในงานต่างๆ เช่น การ เตรียมผิวทางการฉาบผิวทาง การเสริมผิวทาง การก่อสร้างผิวทาง และการซ่อมแซมผิวทาง สําหรับภาคครัวเรือนมักมีการใช้ยางมะตอย ในด้านต่างๆ อาทิ การซ่อมหลุม การยาแนว คอนกรีต เป็นต้น ซึ่งสามารถหาซื้อยางมะตอย สําเร็จรูปที่มีการผสมวัสดุรวมพร้อมใช้งาน
 
แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement)
 • แอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือ ยางมะตอย คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนที่หนัก ที่สุดที่ได้จากการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมโดยเป็นมีลักษณะสีดําหรือ สีน้ําตาลปน ดํา มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว ซึ่งมีความเหนียว มีสถานะเป็นของเหลว เมื่อได้รับความร้อน ซึ่งก่อนจะนํามาใช้ต้องผ่านความร้อนประมาณ 140-150 องศาเซลเซียสก่อน เมื่อแห้งแล้วจะกลายเป็นของแข็งทําให้เป็นวัสดุประสาน น้ําไม่สามารถผ่านและยึดเกาะวัสดุต่างๆได้จึงถูกนํามาใช้เป็นส่วนประกอบ สําคัญของการทํางานทาง หรือ ถนน 
 • Asphalt Cement เรียกย่อ ๆ ได้ว่า AC โตยในประเทศไทยให้แบ่ง ประเภทตามความแข็ง โดยการวัดเป็นค่า Penetration ซึ่งตรวจสอบได้ โดยเอาตัวอย่าง AC ใส่ลงในถ้วยทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. สูง 3-5 ซม. ทดสอบที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แล้วใช้เข็มที่ติดตั้งบน แท่นกดน้ําหนักกด 100 g.เป็นเวลา 5 วินาทีลงบนผิวยางในช่วงเวลาหนึ่ง เข็ม จมลงไปเท่าไรก็จะกลายเป็นค่า penetration ของตัวอย่าง AC นั้น โดย จะมีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 350 หากได้ต่ายิ่งน้อยแปลว่าเข็มลงไปน้อยแสดงให้เห็นว่า ยางมะตอยนั้นมีความแข็งมากจะหลอมละลายด้วยความร้อนได้ช้ากว่า ซึ่ง เวลาใช้งานทําผิวทางต้องนําไปให้ความร้อนเพื่อหลอมละลายเป็นของเหลว เรา จึงใช้ตัวนี้เป็นการพิจารณาว่ายางมะตอยในระดับใดที่เหมาะสมกับงานแต่ละ ชนิด หลัก ๆ กําหนดเป็น 
 • AC 60/70 (เป็นเกรดที่กําลังใช้อยู่ในประเทศไทย)
 
น้ํามันเตา (fuel oil)
 • น้ํามันชนิดที่ 1 หรือน้ํามันเตาเอ (A) หรือ เตา 600 (Fuel oil 600 sec, กํามะถันไม่เกิน 2% โดยน้ําหนัก)
  เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ํา ทําให้สะดวกใน การใช้งาน เหมาะสําหรับ โรงงานอุตสาหกรรม
 • ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้ง ธุรกิจประเภทโรงแรม โรงพยาบาล เขตชุมชน ฯลฯ เนื่องจากสามารถ เผา ไหม้สมบูรณ์และมีเขม่าต่ํา
   
 • น้ํามันเตาชนิดที่ 2 หรือน้ํามันเตาซี (C) หรือ เตา1500 (Fuel oil 1500 sec, กํามะถันไม่เกิน 2% โดยน้ําหนัก)
  เป็น น้ำมันเตาที่มีความหนืดปาน กลาง เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มี
 • ระบบการเผาใหม้และมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน มีการใช้งานนกัน อย่างแพร่หลายมากที่สุด เพราะมีราคาต่ํากว่า
 • น้ํามันเตาชนิดที่ 1 หรือน้ํามัน เตา (A)
 
น้ำมันทดแทนเตา

"Reused Oil" หรือที่ผู้จําหน่ายเชื้อเพลิงให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมเรียกเป็นภาษาไทย ว่า "น้ำมันเตาทดแทน"
เป็นน้ำมันที่เริ่มมีบทบาทและมีการพูดถึงกันมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ราคา "น้ำมันเตา" มีการปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หลายๆ แห่ง ทําให้หลากโรงงานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงเหลวไป
เป็นเชื้อเพลิงแข็งมากขึ้น ดังนั้น ผู้จําหน่ายเชื้อเพลิงเหลวจึงเริ่มมองหาเชื้อเพลิงเหลวชนิดใหม่ๆ มานํา เสนอให้กับลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือก
และมีราคาที่ถูกกว่า นั่นจึงเป็นต้นกําเนิดของ "น้ำมันเตาทดแทน" (Reusedoil)
 
แล้วน้ํามันทดแทนได้มาอย่างไร?

สําหรับน้ำมันเตาทดแทนนั้นจะได้มาจาก 2 ส่วน คือ (1) น้ำมันหล่อลื่นของรถยนต์ อย่างน้ำมัน เครื่องหรือน้ำมันเกียร์
ของรถยนต์ที่เราใช้รถกันอยู่ทั่วไป ซึ่งในรอบ 1 ปี
เรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันดัง กล่าวเฉลี่ยกันประมาณ 30 ลิตร
ต่อคนต่อปี หากอยากรู้ว่าปริมาณเยอะแค่ไหน ก็ลอง
คูณจํานวนรถยนต์ ในประเทศไทยดูแล้วกัน และ (2)
น้ํามันที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม
อย่างโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มี เป็นกระบุงโกยกันเลยทีเดียว ซึ่งของเหลือเหล่านี้หากจะนําไปกําจัดทิ้ง ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยัง สร้างมลภาวะโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ อีกด้วย


 
 
บริการของเรา
______________________________________
บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ รับกำจัดของเสีย รับจำกัดน้ำมัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า20 ปี ทางบริษัทฯ
ได้ให้บริการตลอด 24 ชม.
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีใบอนุญาตประเภทที่ 106 ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกิจการ ทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทฯชั้นนำทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีรถขนส่งของเสีย ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
มี GPS ติดตามทุกคันบริษัทฯ ยินดีให้บริการ รับกำจัดน้ำมันประเภทต่างๆ รับกำจัดน้ำมันปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้วทุกชนิด 
เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันCoolant น้ำมันปนเปื้อน น้ำมันไฮดรอลิค กากน้ำมัน จารบีใช้แล้ว น้ำมันปนน้ำ น้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันเสียอื่นๆ 
ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และ เรือเดินสมุทร
 
ขั้นตอนการ รับกำจัดน้ำมัน และ รับกำจัดของเสีย จากภาคอุตสาหกรรม และ เรือเดินสมุทร
บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้เล็งเห็นถึงปริมาณของกากของเสีย น้ำมันปนเปื้อนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เราจึงให้บริการรับกำจัดของเสียด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายและครบวงจร การบริการของทางบริษัทครอบคลุมทั้ง
การขนส่งของเสียทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมทั้งบริการออกเอกสารกำกับของเสียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในปัจจุบันทางบริษัทฯ สามารถรับของเสียได้หลากหลายประเภท เช่น น้ำมันใช้แล้ว, น้ำมันปนเปื้อนจากเรือเดินสมุทร, ของเสียตาม
อนุสัญญา MARPOL, น้ำมันปนเปื้อนน้ำ, น้ำมัน Decant oil, น้ำมันเครื่องใช้แล้ว, น้ำมันล้างเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งของเสียบางประเภทนั้น
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้ ซึ่งทางบริษัท มีกระบวนการคัดแยกของเสียเหล่านั้นและ
ผ่านกระบวนการผลิตต่างๆของโรงงาน ซึ่งกระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีขั้นตอนการรับบำบัด ดังนี้
 1. ติดต่อลูกค้า และ นำตัวอย่างของเสียมาวิเคราะห์ – หลังจากที่บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ของเสียแล้ว ในกรณีที่รับตัวอย่างไม่ได้
 2. ทางบริษัทฯ จะแจ้งกลับไปยังลูกค้าเพื่อปฏิเสธการรับของเสีย ในกรณีที่สามารถให้บริการรับกำจัดได้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลต่อลูกค้า
 3. และเสนอราคาค่าบริการ  เมื่อลูกค้าตอบตกลงลูกค้าจะต้องประสานงานและดำเนินการยื่นขออนุญาตนำน้ำมันออกนอกบริเวณโรงงาน 
 4. ออกเอกสารหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อประกันความรับผิด –
 5. Liability (กอ.1) และ ลูกค้าคีย์ขออนุญาตทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ นำสิ่งปฏิกูลไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กับกรมโรงงานฯ (สก.2)
 6. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ NNR ตอบรับการขออนุญาตและกรมโรงงานอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนัดวันขนส่งของเสีย น้ำมันเสียได้ทันที
 7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเยี่ยมชมโรงงาน หรือต้องการดูใบอนุญาตต่างๆเพิ่มเติม สามารถนัดหมายกับทางบริษัทฯได้ทันที
 1. รับกากของเสียจากลูกค้า – ทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการรับกากของเสีย น้ำมันปนเปื้อน
 2. ทางบริษัทฯ มีรถ และ
 3. เรือขนส่งของเสียหลากหลายขนาด ผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ตอบสนองทุกความต้องการ เมื่อของเสียมาถึงที่บริษัทฯแล้ว จะมีการตรวจสอบ
 4. ของเสียเบี้ยงต้นโดยห้องแล๊ปของทางบริษัทฯว่าตรงตามที่แจ้งมาหรือไม่ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ NNR แจ้งการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามา
 5. กำจัด/บำบัด ต่อกรมโรงงาน พร้อมทั้งจัดทำบัญชีแสดงการรับมอบสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.6) ภายใน 7 วัน หลังจากรับกากของเสีย
 6.  กรณีที่น้ำมันเสียมีลักษณะเป็นไปตามที่ส่งมาพิจารณาแรกเข้า เจ้าหน้าที่ NNR ลงชื่อรับน้ำมันในใบกำกับการขนส่งและแจ้งให้ผู้ขนส่ง Load
 7. น้ำมันลง Waste oil storage ที่จัดเตรียมไว้และบันทึกลงใน แบบฟอร์ม ทางบริษัทฯ สามารถรับของเสียต่อการกำจัดหนึ่งครั้งได้มากที่สุดถึง
 8. 6,000 ตัน
 
                                    
3. ตรวจเช็คปริมาณ และคัดแยกของเสีย น้ำมันเสีย ตามประเภท โดยเจ้าหน้าที่เทคนิค ทางบริษัทฯ มีห้องแลปประจำทีบริษัททำให้
สามารถตรวจสอบคุณภาพและประเภทของของเสีย น้ำมันปนเปื้อน ได้อย่างละเอียด หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการแยกประเภทของ
ของเสีย น้ำมันปนเปื้อน ลงในถังกักเก็บประเภทต่างๆ รอเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป โดยทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มีความสามารถในการจุของเสียได้สูงสุดถึง 6000 ตัน
   
 
 
 
 
        4.จะนำของเสีย น้ำมันเสีย น้ำมันปนเปื้อน ที่ผ่านการคัดแยกเบี้ยงต้นแล้ว จะผ่านกระบวนการกรอง เศษวัสดุ ของแข็งออกเสียก่อน หลังจาก
นั้นจะเอาน้ำมันเสียไปต้มด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อไล่น้ำและสิ่งเจือปนออก สุดท้ายแล้ว


น้ำมันที่ใช้ได้ก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลในรูปของเชื้อเพลิงทดแทน(Recycle Oil) ทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิลน้ำมัน จะถูกนำไปบำบัดอย่างถูกวิธี ด้วยเครื่องที่ทันสมัย ได้มาตรฐานการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ของเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล หรือ อากาศเสียที่เกิด
จากการต้มน้ำมันปนเปื้อนนั้น ทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีระบบบำบัดมลพิษอย่างครบวงจรณ์ ระบบได้
รับการเซ็นรับรองโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม และมีการตรวจสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายกำหนดในทุกๆปี สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา


 
 

ลูกค้าของเรา 

การบริการรับกำจัดของเสีย น้ำมันปนเปื้อนของทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศ
และทั่วโลก และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าหลักที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ
ของเรา ในส่วนของการจำกัดของเสีย น้ำมันเสียทางเรือ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อสายการเดินเรือนานาชาติที่ไว้วางใจเลือก
ใช้บริการรับกำจัดของเสียของทางบริษัทฯ ทั้งจากท่าเรือกรุงเทพ และ ท่าเรือแหลมฉบัง
 • KOTA HARTA, MOL CONTRIBUTION, KOTA LAYAR, NATAL, APOLLON D, MOL CONTINUITY, SINAR BIMA, AS SAYONAI, CHRISTA SCHULTE, OOCL OAKLAND, LAKE CASTLE, APL DANUBE, HS ONORE, ASTRLA ACE, NORDPANTHER
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

ระบบขนส่งของเสียทางบก

บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ ได้มีรถบรรทุกขนส่งของเสียซึ่งมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย
(วอ.8)
จำนวนทั้งสิ้น 5 คัน ประกอบไปด้วย รถบรรทุกขนาด 40,000 ลิตร จำนวน 3คัน และ รถบรรทุกขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
สามารถรองรับงานได้หลากหลายประเภททั้งงานเล็ก งานใหญ่ มีความคล่องตัวสูง รับงานได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน
ในส่วนของพนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถขนส่งกากของเสีย มีอุปกรณ์ความปลอดภัย
ประจำทุกคัน เช่น ถังดับเพลิง, ชุด PPE, กรวยสะท้อนแสง เป็นต้น คนขับรถมีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 4 รถขนส่งของเสียทุกคันถูก
ควบคุมด้วยระบบ GPS พร้อมทั้งมีใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สามารถติดตาม
การดำเนินงานของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสาก
ทางบริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ใน
ด้านให้บริการ รับกำจัดน้ำมัน รับกำจัดของเสียอย่างครบครัน ทั้งในส่วนของการกักเก็บและขนส่งของเสียทั้งทางบกและทางทะเล 
ในปัจจุบัน บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ มีบ่อปูน กักเก็บของเสียประเภทน้ำมัน น้ำมันปนเปื้อน จากเรือเดิน
ทะเลและ
ภาคอุตสาหกรรมได้สูงสุด 6,000 ตัน หรือประมาณ 6,000,000 ลิตร อีกทั้งยังมีเครื่องมือรีไซเคิลของเสียที่ทันสมัย
ประกอบด้วยหม้อต้ม Boiler เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger สามาถรับกำจัดของเสียประเภทน้ำมันได้ทุกชนิด
มาตรฐานระดับโลก
ล อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5 ล้านบาทอีกด้วย

 
ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย
หมวกนิรภัย, หน้ากากป้องกันหน้า, ที่อุดหู, เสื้อ Safety และ รองเท้า Safety

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การบำบัดมลพิษทางอากาศ
 
ไอระเหยของน้ำและน้ำมันที่อุณหภูมิ 120-140 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตนำมันเชื้อเพลิงทดแทนนั้น จะถูกบำบัด
ด้วยระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยทางบริษัทฯได้ใช้เครื่องมือประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย
Spray condenser, Air condenser, Single cyclone separator และ Wet scrubber ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ ส่งผลให้
อากาศปราศจากมลพิษและกลิ่นรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผ่านมาตรฐานการตรวจมาตรฐานปีละ 2 ครั้ง ตามกฎหมายจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มาตรฐาน ISO 14001:2015

การบริหารจัดการด้านน้ำ

 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการควบแน่น จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ทั้งการบำบัดน้ำเสียด้วย
วิธีการทางกายภาพ เคมี และการใช้จุลินทรีกำจัดของเสีย ซึ่งน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้ว จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กรมโรงงานได้ระบุไว้ สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกบริเวณ
โรงงานเป็นอันขาด (Zero Liquid Discharge) อีกทั้งบริษัท เอ็น เอ็น อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำกัด ได้ร่วมมือกับ ITAP ทำการ
เจาะและตรวจน้ำใต้ดินตามกฏหมาย ซึ่งได้เจาะบ่อน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานถึง 3 จุด ผลการตรวจสอบไม่พบสารเคมีอันตรายใดๆ
ผ่านมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
การกำจัดกากตะกอนในขั้นสุดท้ายของกระบวนการผลิต รวมทั้งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้แก่
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ทะเบียนโรงงาน  เลขที่ 3-101-2/44 สบ.เพื่อเผากำจัด ตามหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และ
ผู้บริการเลขที่ SCCC.SC-374/2560

 
 
 

 
            ใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า เลขที่ วล.ร๙/๒๕๕๘ ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภท น้ำมันใช้แล้ว, น้ำมันปนเปื้อน, และ เคมีภัณฑ์


 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 (ร.ง. 4)  จากกระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ (สก) 02-048/2552 อนุญาตให้ประกอบกิจการทำน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

ใบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่สามเลขที่ ชบ.๐๓๑๐๐๕๘  โดยกรมธุรกิจพลังงาน

ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ ๒-๓๓๖๑/๒๕๕๘ Green Industry รับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต เลขที่ 2551-02233-3 ใบอนุญาตประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  เลขที่ อก ๐๓๐๘/๖๕๙๙ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,
ผู้ควบคุมระบบบำบัด  และ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 


 

บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์